Navodilo
Pozor: na vlogi najprej vpišite vsa obvezna polja, nato obvezno kliknite gumb SHRANI, nato kliknite gumb TISKAJ. Natisnjeno vlogo podpišete, pošljete po pošti ali po elektronski pošti na MIZŠ. Datum vpisa v razvid: V razvid boste vpisani z dnem uveljavitve odlocbe, torej z dnem, ko boste prevzeli odlocbo, ki vam bo poslana s priporoceno pošiljko po pošti.
ONAP_ID=25483
1. Predlagatelj
Pooblaščam klub, organizcijo ali osebo, navedeno v okvirju Pooblastilo, za prevzem vseh pošiljk in vsa druga opravila v zvezi z urejanjem status zasebnega športnega delavca. To pooblastilo velja do preklica ali izdaje novega.
PooblastiloKontaktni podatki predlagatelja ali pooblaščenca
2. Športna panoga, za katero želite biti vpisani v razvid
3. Pridobljena izobrazba športne smeri
4. Izdajatelj potrdila o usposobljenosti


Obvestilo