Navodilo
Pozor: na vlogi najprej vpišite vsa obvezna polja, nato obvezno kliknite gumb SHRANI, nato kliknite gumb TISKAJ. Natisnjeno vlogo podpišete in potrjeno s strani nacionalne panožne športne zveze, pošljete po pošti ali po elektronski pošti na MGTŠ: gp.mgts@gov.si. Datum vpisa v razvid: V razvid boste vpisani z dnem uveljavitve odločbe, torej z dnem, ko boste prevzeli odločbo, ki vam bo poslana s priporočeno pošiljko po pošti.
ONAP_ID=27121
1. Predlagatelj
Pooblaščam klub, organizcijo ali osebo, navedeno v okvirju Pooblastilo, za prevzem vseh pošiljk in vsa druga opravila v zvezi z urejanjem status zasebnega športnega delavca. To pooblastilo velja do preklica ali izdaje novega.
PooblastiloKontaktni podatki predlagatelja ali pooblaščenca
2. Športna panoga, za katero želite biti vpisani v razvid
3. Pristojna nacionalna panožna športna zveza (NPŠZ)
Predlagatelj z oddajo vloge pod kazensko in materialno odgovornostjo potrjujem, da so podatki, ki sem jih navedel v vlogi za vpis v razvid, resnični.
Obvestilo