Navodilo
Pozor: ta zaslonska maska vam je le v pomoč za pripravo vloge. Če ste jo le izpolnili in shranili, še ne pomeni, da ste jo tudi oddali. Oddate jo tako, da jo s klikom na gumb "Tiskaj" natisnete, izpolnite manjkajoče podatke, žigosate in po navadni pošlji pošljete na MIZŠ. Zaslonske maske ne zapuščajte (ne zapirajte brskalnika in ne pritiskajte gumbov Naprej/Nazaj). ONAP_ID=10527
1. Predlagatelj
Pooblaščam klub, organizcijo ali osebo, navedeno v okvirju Pooblastilo, za prevzem vseh pošiljk in vsa druga opravila v zvezi z urejanjem status zasebnega športnega delavca. To pooblastilo velja do preklica ali izdaje novega.
PooblastiloKontaktni podatki predlagatelja ali pooblaščenca
2. Želen datum vpisa v razvid
3. Športna panoga, za katero želite biti vpisani v razvid
4. Pridobljena izobrazba športne smeri
5. Izdajatelj potrdila o usposobljenosti


Obvestilo